FLYERS

Flyers är ett bra och smidigt sätt att visa vad du och ditt företag gör och vad ni kan erbjuda. Ni kan använda er flyer på olika sätt, som exempelvis vid giveaways eller utskick via post. När det är dags för mässa eller kundmöte är flyer bra att ta med och skicka med dina kunder, här finns även utrymme för att nämna specialerbjudande om ni vill det.
Fysisk kommunikation är bra vid kundmöten, att följa upp det med ett utskick efteråt är än bättre.
Vi kan postrutiner för utskick, kontakta oss för mer information!