BOKTRYCKERI AB LH-TRYCK SKA:

• Kontinuerligt välja tjänster, produkter och produktmetoder inom prepress, tryckning/printning, efterbehandling och distribution som belastar miljön så lite som möjligt med hänsyn tagen till praktiska och ekonomiska aspekter.
• Följa gällande lagar och regler, förebygga föroreningar. Vi har ett åtagande att arbeta efter att ständigt minska företagets negativa miljöpåverkan, samt öka kunskapen och höja medvetenheten internt kring ett aktivt miljöarbete.

 

Miljöpolicy

LH-Tryck är certifierade enligt ISO 14001:2015.
Certifikatet är utfärdat av AAA Certification AB